Afgelopen tijd zijn er door onze certificerende instantie diverse steekproeven en dossiercontroles gedaan.  En alle met een positieve uitslag. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.  Het is altijd even spannend maar het resultaat geeft aan dat we serieus met ons vak bezig zijn.